top of page
_34A4327.jpg
Progress bar.png

Vi hjälper dig kvalitetssäkra ditt företag

_34A4303.jpg

Jonas Sandlin, Olli-Matti Airiola ja Johanna Hylkilä ovat FCV, Finnish Competence Validation Oy:n perustajia.

Kompetenssäkrad arbetsplats

 

Framtidens arbetsplats bygger på en kunskaps- och kompetensdriven organisation där företagens förmåga att attrahera, rekrytera och behålla rätt kompetens är avgörande för framgång.

 

FCV Oy arbetar för att få hela systemet för kompetensförsörjning att fungera effektivt genom att:

  • ansvara för branschens system för validering, kompetensutveckling och certifiering 

  • erbjuda olika formera av kompetensutveckling för anställda

  • kvalitetssäkra och delta i utveckling av yrkesutbildning på olika nivåer

  • arbeta aktivt för att öka branschernas dragningskraft bland ungdomar

 

Legitimitet

FCV Oy använder ett system som är utvecklat av Svensk Industrivalidering. Läs mer om hur systemet funkat i årtionden i Sverige: www.svenskindustrivalidering.se 

Närverk av referensföretag över hela Sverige är kravställare och medverkar i arbetet med att bestämma och beskriva kompetenskraven.

 

Kontinuerlig kvalitetskontroll tav att det är rätt kompetens som mäts i valideringen genomförs löpande i samarbete med testledare och företag.

 

Omfattande revision av allt innehåll görs vart tredje år för att garantera att kompetenskraven är relevanta och möter kraven från industrin.

 

bottom of page