top of page
Blue.jpg
Konkurrenskraft och verktyg för att bygga kompetens

 

Kompetens ger konkurrenskraft

Du behöver kvalificerade medarbetare. Många arbetsuppgifter och yrkesroller kräver mer kunskap, färdighet och förmåga än tidigare. Utan rätt och tillräcklig kompetens blir det svårt att upprätthålla den produktivitet och kvalitet som krävs för att som företag vara konkurrenskraftig. Det blir svårt att utveckla nya produkter och att hänga med i utvecklingen av nya produktionsprocesser. 

 

Rätt kompetens

Kvalificerade medarbetare innebär rätt kompetens hos dem som redan är i anställning – och rätt kompetens hos dem som du ska anställa. Detta är den viktigaste anledningen till varför branscherna har samlats kring utvecklingen av BAS-konceptet.

 

Varför validera?

Validering av yrkeskompetens handlar om att bedöma och intyga en persons kunskaper och färdigheter i förhållande till vilka krav som ställs på kompetens inom ett yrke eller yrkesområde. En medarbetare kan ha utvecklats genom utbildning, många år på jobbet eller på något annat sätt – det spelar ingen roll. Det väsentliga är att synliggöra aktuell kompetens för kunna ta vara på den eller gå vidare med kompetensutveckling som är träffsäker och effektiv.

 

Innehållet i en branschvalidering består av kompetensområden med krav på kunskap och färdighet som är gemensamma för en hel bransch. 

 

Individen mäts och jämförs mot den kompetens som branschen är överens om är kvalificerande och kritisk för en effektiv produktion. Valideringen blir på så sätt användbar och betydelsefull för betydligt fler medarbetare och arbetsgivare än om kompetenskraven till exempel är framtagna för ett specifikt företag eller för företag i en avgränsad region. Du kan till exempel efterfråga den vid nyanställning.

 

Bygg kompetens över tid

Med BAS-konceptet som plattform för validering utvecklar du som företagare dina medarbetare på ett kvalitetssäkert sätt. Valideringen är avgränsad till de områden som branschen har identifierat som väsentlig. Därför blir också efterföljande insatser fokuserade – och ger resultat.

 

Utifrån validerad kompetens är det mycket enklare att upprätta en långsiktig plan för kompetensutveckling på företaget.

bottom of page