top of page
Blue.jpg
Kilpailukykytekijä ja työkalu osaamisen rakentamiseen

 

Ammattitaito on kilpailukykytekijä

Tarvitset ammattitaitoisia työntekijöitä. Monissa työtehtävissä ja ammattirooleissa tarvitaan yhä enemmän tietoja, valmiuksia ja kykyjä. Ilman oikeaa ja riittävää osaamista on vaikeaa pitää yllä kilpailukyvyn vaatimaa tuottavuutta ja laatua. Tuotekehitys alkaa takkuilla ja uusien tuotantoprosessien kehitys hidastuu. 

 

Oikea osaaminen

Ammattitaitoisella työntekijällä on yrityksesi tavoitteiden kannalta oikeaa osaamista ja haluat, että myös tulevaisuudessa palkkaamallasi työvoimalla on sitä. Nimenomaan näistä syistä eri toimialat ovat yhdistäneet voimansa BAS-konseptin kehittämiseksi. 

 

Miksi validoida?

Ammatillisen osaamisen validointi eli todentaminen tarkoittaa työntekijän taitojen ja valmiuksen arviointia ammatin tai ammattialueen pätevyysvaatimuksiin nähden. Ammattitaito on voinut kehittyä koulutuksen tai pitkän työkokemuksen pohjalta tai muulla tavoin - tavalla ei ole merkitystä. Olennaista on, että olemassa oleva ammattitaito tehdään näkyväksi ja se pystytään hyödyntämään ja sitä voidaan tehokkaasti ja tarkoituksenmukaisesti kehittää edelleen. 

 

Toimialakohtainen validointi tapahtuu erilaisten toimialalle yhteisten tietojen ja taitojen hallintaan perustuvien osaamisalueiden pohjalta. 

 

Työntekijän osaamistasoa mitataan ja verrataan siihen tasoon, joka toimialalla katsotaan pätevöittäväksi ja välttämättömäksi tehokkaan tuotannon näkökulmasta. Kun pätevyysvaatimukset pohjautuvat koko toimialan tarpeisiin yksittäisen yrityksen tai rajoitetun alueen sijaan, osaamisen todentaminen hyödyttää merkittävän suurta työntekijä- ja työnantajajoukkoa. Voit pyytää sitä esimerkiksi uuden rekrytoinnin yhteydessä. 

 

Kehitä ammattitaitoa pitkäjänteisesti

BAS-peruskonseptin avulla voit yrittäjän asemassa kehittää henkilöstösi ammattitaitoa laadukkaasti. Validointi määritellään yrityksen toimialan olennaisten tarpeiden mukaisesti. Sen pohjalta myös tulevat panostukset voidaan kohdentaa oikein ja ne tuottavat tulosta. 

 

Ammatillisen osaamisen todentaminen myös helpottaa olennaisesti yrityksen pitkän aikavälin suunnittelua ammattitaidon kehittämiseksi. 

bottom of page