top of page
Green.jpg
Toimialan pätevyysvaatimukset

BAS-validointien sisältö antaa yleiskuvan kriittisistä osaamisalueista. Malli on teollisuuden hyväksymä ja se on tuotettu yhdessä teollisuuden eri toimialojen tunnustettujen yritysten kanssa. Mallia voi hyödyntää koulutuksen tukimateriaalina, jonka pohjalta oppisisällöt voidaan rakentaa siten, että koulutus tuottaa opiskelijoille teollisuuden vaatimuksia vastaavan osaamisen. 

 

Yhteinen alusta opiskelijalle, ohjaajalle ja opettajalle

Aineisto on tarkoitettu ensi sijassa sinulle, joka toimit työpaikkakoulutuksen parissa - olit sitten opettaja, ohjaaja tai opiskelija. Työ tarkistuslistojen parissa antaa hyvän pohjan seurannalle sekä opettajan, ohjaajan ja opiskelijan välisille opetuskeskusteluille. Yhdessä kouluoppimisen kanssa luodaan hyvä pohja työlle teollisten prosessien parissa. 

Materiaali on tuotettu ruotsalaisten tuotannollisten teollisuusyritysten työnantaja-, työntekijä- ja toimialaorganisaatioissa. Kyseessä ovat samat organisaatiot kuin Svensk Industrivalidering -ryhmän taustalla. Aineisto on mukautettu Suomen tarpeisiin. 

bottom of page