top of page
Brown.jpg
Osoita ammattitaitosi ja luo itsellesi uusia mahdollisuuksia

 

Validointi

Validointi eli ammattitaidon todentaminen tarkoittaa nykyisten tietojesi ja taitojesi näkyväksi tekemistä, jotta pystyt sekä täysin hyödyntämään osaamisesi että kehittämään sitä tarkoituksenmukaisesti ja tehokkaasti. BAS-peruskonseptin mukainen hyväksytysti suoritettu validointi todistaa, että sinulla on toimialalla vaadittava ammattitaito. Osaamisesi tunnustetaan. 

Teollisuus on tulevaisuuden ala

Teollisuus tarvitsee päteviä työntekijöitä. Yhä useammissa työtehtävissä ja -rooleissa tarvitaan aikaisempaa enemmän uusia taitoja, valmiuksia ja kykyjä. Ilman oikeaa ja riittävää osaamista on vaikeaa pitää yllä kilpailukyvyn vaatimaa tuottavuutta ja laatua. Tuotekehitys alkaa takkuilla ja uusien tuotantoprosessien kehitys hidastuu.

Urasuunnittelu

Jokaisen validoinnin yhteydessä tehdään kartoitus, joka antaa pohjan jatkokoulutukselle (osaamisen kehittäminen) mahdollisten ammattitaidon aukkojen täyttämiseksi. Tunnustettu, laatuvarmistettu ja toimialakohtainen validointi ja sertifiointi on lisäksi hyvä pohja oman työuran rakentamiselle. 

Jos haet työpaikkaa, validointitulos tai sertifikaatti osoittaa, että sinulla on toimialalla vaadittava ja riittävän korkea ammattitaito, ja voit ottaa askeleen eteenpäin urallasi. Kaikille toimialoille yhteisesti soveltuvan osaamisesi todentava BAS-konsepti on erinomainen työkalu, jos suunnittelet toimialan vaihtamista. Jos olet työnhakija ja haluat lisätietoa, ota yhteyttä lähimpään testikeskukseen.

 

Ammattitaidon kehittäminen oikealta tasolta

Peruskonseptin mukaisen todentamisen pohjalta voit kehittää ammattitaitoasi vakaasti ja turvallisesti. Koska validointi määritellään yrityksen toimialan olennaisten vaatimusten mukaisesti, sen pohjalta myös tulevat panostukset voidaan kohdentaa oikein.

Seuraava askel 

Pätevyystodistus antaa hyvät edellytykset ammatilliselle kehitykselle. Luonnollinen seuraava askel voi olla toimialakohtaisen ammattitaidon todentaminen. Validoinnin myötä saat alallasi uusia mahdollisuuksia. 

bottom of page