top of page
testalize-me-SVmaaACzcJ8-unsplash.jpg
Kunnossapito BAS 

 

Kunnossapito on yhä tärkeämpi osa yrityksen tuotantoprosessia. Kunnossapito on tärkeä osa yrityksen tuotantoprosessia. Korkea käytettävyys- ja käyttöaste sekä häiriöttömyys ovat hyvän kilpailukyvyn avaintekijöitä. Uusi tuotantotekniikka asettaa vaatimuksia työntekijöiden kunnossapito-osaamiselle kasvattaen myös tuotantohenkilökunnan kunnossapitovastuuta. 

 

Kunnossapito BAS-konsepti varmistaa kaikilla toimialoilla vaadittavan osaamisen perustason. Konsepti on kaikille toimialoille yhteinen malli osaamisen todentamiseksi.

 

Näin hankit Ylläpito BAS -pätevyystodistuksen

Teollisuustekniikka BAS -pätevyystodistuksen jo hankkinut voi täydentää näyttöä osaamisestaan kuudella Kunnossapito BAS -osaamisalueella. Niiden kohdalla, joilta todentaminen puuttuu kokonaan, se kattaa yhteensä 16 osaamisaluetta.

 

YLLÄPITO BAS -OSAAMISALUEET

Ylläpito BAS kattaa 16 osaamisaluetta, joista kymmenen on yhteisiä Teollisuustekniikka BAS -konseptin kanssa.

 

1. Terveys, ympäristö ja turvallisuus

Tiedot, taidot ja valmiudet, jotka varmistavat terveellisen ja turvallisen työskentelyn koneenkäyttäjän työssä. Tiedot koneiden kanssa työskentelyyn, prosesseihin ja automaattisiin järjestelmiin liittyvistä riskeistä. Tämä antaa pätevyyden itsenäisesti suunnitella ja työskennellä turvallisesti päivittäisen tuotannon ja automaattisten järjestelmien parissa.

 

2. IT ja automaatio

Tiedot, taidot ja valmiudet tietokoneen ja sen järjestelmien käyttämiseen työssä, käsitys järjestelmien välisestä vuorovaikutuksesta sekä näihin liittyvistä turvallisuusnäkökohdista. Tämä antaa pätevyyden tunnistaa olennainen informaatio ja ottaa vastuu sen turvallisesta dokumentoinnista oikeassa järjestelmässä.

 

3. Laatu

Tiedot, taidot ja valmiudet laatukäsitteen sekä tuottavuuden ja laadunvalvontamenetelmien välisten yhteyksien ja tulosvaikutusten ymmärtämiseen. Tämä antaa pätevyyden työskennellä voimassaolevan ohjeistuksen mukaisesti, arvioida tulosta ja vastata toimenpiteiden tarkoituksenmukaisuudesta. 

 

4. Matematiikka

Tiedot, taidot ja valmiudet matemaattisten laskutoimitusten, kuten prosenttilaskun, alan ja tilavuuden laskemiseen sekä kuvaajien tulkitsemiseen. Tämä antaa pätevyyden arvioida laskutoimituksen tuloksen paikkansapitävyyttä sekä hyödyntää matematiikkaa ongelmanratkaisussa.

 

5. Mittaustekniikka

Tiedot, taidot ja valmiudet tuotteita koskeviin mittauksiin, tarkoituksenmukaisen mittausvälineen ja oikean mittaustavan valintaan. Tämä antaa pätevyyden vastata voimassaolevien määräysten noudattamisesta, oikeiden toimenpiteiden suorittamisesta sekä omien koulutustarpeiden tunnistamisesta. 

 

6. Tuotantotekniikka -talous

Tiedot, taidot ja valmiudet tuotantolinjaan vaikuttavien tekijöiden tunnistamiseksi ja niiden yhteydestä laatuun ja kustannuksiin. Tämä antaa pätevyyden määrittää oma rooli tuotantoprosessissa, tunnistaa häiriöt ja vastata korjaavista toimenpiteistä.

 

7. Piirustusten lukeminen 

Tiedot, taidot ja valmiudet eritasoisten vakiomuotoisten piirustusten lukemiseen. Tämä antaa pätevyyden käyttää piirustusten antamaa tietoa työtehtävän hoitamisessa. 

 

8. Kielet - englanti

Tiedot, taidot ja valmiudet kielen hyvään ymmärtämiseen, lähteiden kriittiseen tarkasteluun ja perustasoiseen kielen käyttöön. Tämä antaa pätevyyden hyödyntää käyttöohjeita ja ohjeistuksia sekä raportoida yrityksen käytäntöjen mukaisesti. 

 

9. Kielet - ruotsi

Tiedot, taidot ja valmiudet kielen hyvään ymmärtämiseen, lähteiden kriittiseen tarkasteluun ja perustasoiseen kielen käyttöön. Tämä antaa pätevyyden hyödyntää käyttöohjeita ja ohjeistuksia sekä raportoida yrityksen käytäntöjen mukaisesti.

 

10. Kunnossapito

Tiedot, taidot ja valmiudet kunnossapidon perusteista, normaalitilan tunnistamisesta ja tarkoituksenmukaisista toimenpiteistä poikkeustilanteessa. Tämä antaa pätevyyden valita tilanteeseen sopivan työvälineen/koneen ja dokumentoida käyttäjän suorittaman kunnossapidon.

 

11.Yleinen kunnossapito ja kunnossapitosuunnittelu

Tiedot, taidot ja käsitys kunnossapidon merkityksestä ja puutteellisen kunnossapidon seurauksista. 

 

12. Ennakoiva kunnossapito

Tiedot, taidot ja valmiudet ymmärtää, kuinka ennakoivan kunnossapidon toimenpiteillä voidaan välttää tuotannon häiriöitä. 

 

13. Korjaava kunnossapito

Tiedot, taidot ja valmiudet ymmärtää, kuinka toimitaan akuutissa ongelma- tai vahinkotilanteessa, toiminnallisuusvaatimusten ja tuotannon välisen yhteyden ymmärtäminen palautuksessa. 

14. Automaation kunnossapito

Tiedot, taidot ja valmiudet ymmärtää automaatiojärjestelmän, signaalinsiirron ja rakenteiden kokonaisuus ja perusperiaatteet.

15. Mekaniikka - hydrauliikka -pneumatiikka

Perustiedot ja järjestelmän ymmärtäminen.

 

16. Turvallinen työskentely

Tiedot, taidot ja valmiudet suunnitella ja toteuttaa turvallisesti päivittäisen tuotannon kunnossapitoon liittyvät tehtävät. 

bottom of page