top of page
daniele-levis-pelusi-Pp9qkEV_xPk-unsplas
Automaatio BAS

 

Näin hankit Automaatio BAS -pätevyystodistuksen

Teollisuustekniikka BAS -pätevyystodistuksen jo hankkinut voi täydentää näyttöä osaamisestaan viidellä Automaatio BAS -konseptin osaamisalueella. Niiden kohdalla, joilta todentaminen puuttuu kokonaan, se kattaa yhteensä 15 osaamisaluetta.

 

AUTOMAATIO BAS

Automaatioratkaisut ovat nopeasti kasvava osa teollisuuden tuotantoprosesseja ja niillä on suuri vaikutus tuotantohenkilöstön päivittäiseen työhön. Automaation yleistymisen myötä lisääntyy myös työntekijöiden ja modernin tuotantokaluston välinen vuorovaikutus, mikä puolestaan muuttaa päivittäistä tapaa hallita toimintaa ja sen häiriöitä. Tämä koskee muitakin kuin automaatio-, toiminta- ja ylläpitoteknikoita. Siksi Svensk Industrivalidering on luonut kaikille toimialoille soveltuvan Automaatio BAS -konseptin validoimaan teollisuuden automaatiotyöntekijän päivittäistä työtä.  

 
AUTOMAATIO BAS -OSAAMISALUEET

Automaatio BAS kattaa 15 osaamisaluetta, joista kymmenen on yhteisiä Teollisuustekniikka BAS -konseptin kanssa. 

 

 

1. Terveys, ympäristö ja turvallisuus

Tiedot, taidot ja valmiudet, jotka varmistavat terveellisen ja turvallisen työskentelyn koneenkäyttäjän työssä. Tiedot koneiden kanssa työskentelyyn, prosesseihin ja automaattisiin järjestelmiin liittyvistä riskeistä. Tämä antaa pätevyyden itsenäisesti suunnitella ja työskennellä turvallisesti päivittäisen tuotannon ja automaattisten järjestelmien parissa.

 

2. IT ja automaatio

Tiedot, taidot ja valmiudet tietokoneen ja sen järjestelmien käyttämiseen työssä, käsitys järjestelmien välisestä vuorovaikutuksesta sekä näihin liittyvistä turvallisuusnäkökohdista. Tämä antaa pätevyyden tunnistaa olennainen informaatio ja ottaa vastuu sen turvallisesta dokumentoinnista oikeassa järjestelmässä.

 

3. Laatu

Tiedot, taidot ja valmiudet laatukäsitteen sekä tuottavuuden ja laadunvalvontamenetelmien välisten yhteyksien ja tulosvaikutusten ymmärtämiseen. Tämä antaa pätevyyden työskennellä voimassaolevan ohjeistuksen mukaisesti, arvioida tulosta ja vastata toimenpiteiden tarkoituksenmukaisuudesta. 

 

4. Matematiikka

Tiedot, taidot ja valmiudet matemaattisten laskutoimitusten, kuten prosenttilaskun, alan ja tilavuuden laskemiseen sekä kuvaajien tulkitsemiseen. Tämä antaa pätevyyden arvioida laskutoimituksen tuloksen paikkansapitävyyttä sekä hyödyntää matematiikkaa ongelmanratkaisussa.

 

5. Mittaustekniikka

Tiedot, taidot ja valmiudet tuotteita koskeviin mittauksiin, tarkoituksenmukaisen mittausvälineen ja oikean mittaustavan valintaan. Tämä antaa pätevyyden vastata voimassaolevien määräysten noudattamisesta, oikeiden toimenpiteiden suorittamisesta sekä omien koulutustarpeiden tunnistamisesta. 

 

6. Tuotantotekniikka -talous

Tiedot, taidot ja valmiudet tuotantolinjaan vaikuttavien tekijöiden tunnistamiseksi ja niiden yhteydestä laatuun ja kustannuksiin. Tämä antaa pätevyyden määrittää oma rooli tuotantoprosessissa, tunnistaa häiriöt ja vastata korjaavista toimenpiteistä.

 

7. Piirustusten lukeminen 

Tiedot, taidot ja valmiudet eritasoisten vakiomuotoisten piirustusten lukemiseen. Tämä antaa pätevyyden käyttää piirustusten antamaa tietoa työtehtävän hoitamisessa. 

 

8. Kielet - englanti

Tiedot, taidot ja valmiudet kielen hyvään ymmärtämiseen, lähteiden kriittiseen tarkasteluun ja perustasoiseen kielen käyttöön. Tämä antaa pätevyyden hyödyntää käyttöohjeita ja ohjeistuksia sekä raportoida yrityksen käytäntöjen mukaisesti. 

 

9. Kielet - ruotsi

Tiedot, taidot ja valmiudet kielen hyvään ymmärtämiseen, lähteiden kriittiseen tarkasteluun ja perustasoiseen kielen käyttöön. Tämä antaa pätevyyden hyödyntää käyttöohjeita ja ohjeistuksia sekä raportoida yrityksen käytäntöjen mukaisesti.

 

10. Kunnossapito

Tiedot, taidot ja valmiudet kunnossapidon perusteista, normaalitilan tunnistamisesta ja tarkoituksenmukaisista toimenpiteistä poikkeustilanteessa. Tämä antaa pätevyyden valita tilanteeseen sopivan työvälineen/koneen ja dokumentoida käyttäjän suorittaman kunnossapidon.

 

11. Turvallisuus

Automatisoituun tuotantoympäristöön ja onnettomuusriskeihin sekä turvajärjestelmien merkitykseen omalle turvallisuudelle liittyvät tiedot ja taidot. Tämä antaa pätevyyden työskennellä turvallisesti automatisoidussa työympäristössä pneumaattisten, hydraulisten ja sähköisten järjestelmien parissa. 

 

12. Automaattiset järjestelmät

Tiedot ja käsitys automaatioratkaisujen peräkkäisistä tapahtumasarjoista, niiden laukaisusta ja ohjaamisesta. Jakso koskee lisäksi robottisolujen rakennetta ja toimintaa sekä erilaisten ohjausjärjestelmien yhteisvaikutusta automaatioyksikössä. Tämä tuottaa pätevyyden ymmärtää automatisoidun tuotannon merkkivuota. 

 

13. Tuotannon tehokkuus

Tiedot ja käsitys tuottavuuteen ja taloudelliseen tulokseen vaikuttavista tekijöistä silloin, kun prosessien vakaus on tulosten saavuttamisen kannalta keskeistä. Tämä antaa pätevyyden tehdä tuotannon tehokkuuden näkökulmasta oikeat koneasetukset ja ryhtyä tarkoituksenmukaisiin toimiin tuotantohäiriöiden tuotantovaikutusten vähentämiseksi.

 

14. Käyttö ja valvonta

Tiedot ja käsitys automaatioratkaisun toiminnoista, liitännöistä ohjausjärjestelmään sekä laitteiden käytöstä. Tämä antaa pätevyyden automaatiojärjestelmän käsittelyyn sekä toiminnan poikkeamien havaitsemiseen, korjaaviin toimiin sekä raportointiin. 

 

15. Kunnossapito ja automaatio 

Tiedot ja käsitys ylläpidon merkityksestä ja puutteellisen kunnossapidon seurauksista, virheen aiheuttajan tunnistamisesta sekä kyky ratkaista ongelma itse tai hankkia tarvittaessa apua. Tämä antaa pätevyyden toimia suunnittelemattomien seisokkien vähentämiseksi ja luoda korkean tuottavuuden edellytykset. 

 

 

Kustannustehokas todentaminen

Jopa 15 osaamisalueen todentaminen tapahtuu resurssien kannalta tehokkaasti. Työntekijältä prosessiin kuluu maksimissaan noin neljä tuntia. 

bottom of page