top of page
aaron-barnaby-PmrwuizKUq0-unsplash.jpg
automationbasorange.jpg
Teollisuustekniikka BAS 

 

Millainen ammatillinen osaaminen on välttämätöntä, jotta teollisuuden työntekijä pystyy käyttämään erilaisia koneita, mittaamaan toleransseja, työskentelemään tuotantolinjalla, arvioimaan turvallisuutta, ymmärtämään tuotantotaloutta ja niin edelleen? On osoittautunut, että noin 80% osaamisesta on samanlaista toimialasta riippumatta, siksi olemme luoneet Teollisuustekniikka BAS-konseptin.

Teollisuustekniikka BAS-konsepti antaa työnantajille, työntekijöille, työnvälittäjille ja koulutuksen tarjoajille selkeän käsityksen teollisessa tuotannossa vaadittavasta ammatillisen osaamisen perustasosta. Me teemme näkyväksi, mihin rima on asetettava. 

 

Pätevyystodistus kelpaa kaikkien alojen yrityksissä. 

 

Validointi säästää aikaa ja kustannuksia

Osaamisalueiden todentaminen tapahtuu resurssinäkökulmasta hyvin tehokkaasti. Työntekijältä prosessiin kuluu aikaa maksimissaan neljä tuntia. Ennen todentamisprosessin aloittamista, tilaajan on varattava aikaa sen suunnitteluun, mietittävä kuinka tuloksia analysoidaan ja hyödynnetään työyhteisössä.

Teollisuustekniikka BAS -osaamisalueet

Teollisuustekniikka BAS koostuu kymmenestä pätevyyttä määrittävästä ja laatua ohjaavasta ammatillisen osaamisen alueesta teollisessa työssä. Vaatimukset on johdettu suoraan käytännöstä, kaikilta toimialoilta. Menetelmän sisältö on tarkistettu keskeisissä alan organisaatioissa ja se perustuu testattuun ja toimivaan konseptiin. 

 

Näin hankit Teollisuustekniikka
BAS-pätevyystodistuksen

Teollisuustekniikka BAS -konseptin pohjalta tapahtuvan validoinnin myötä yritys voi kehittää työntekijöidensä ammattitaitoa ja täten yrityksen kilpailukykyä ja vetovoimaisuutta. Koska todentamisessa keskitytään teollisuuden osaamisen kannalta olennaisiin asioihin, sen pohjalta voidaan tehdä oikein kohdistettuja ja mitoitettuja investointeja henkilön jatkuvaan oppimiseen. 

 

Jos jokin osa-alue ei tule hyväksytyksi, osaaminen on mahdollista todentaa myöhemmin täydennysperiaatteella. Teollisuustekniikka BAS -pätevyystodistuksen saa, kun pystyy osoittamaan yltävänsä vaaditulle tasolle jokaisella osaamisalueella. Pätevyyden osoittamisella on arvoa sekä työntekijälle että työnantajalle. 

 

 

TEOLLISUUSTEKNIIKKA BAS -OSAAMISALUEET

 

1. Terveys, ympäristö ja turvallisuus

Tiedot, taidot ja valmiudet, jotka varmistavat terveellisen ja turvallisen työskentelyn. Tiedot koneiden kanssa työskentelyyn, prosesseihin ja automaattisiin järjestelmiin liittyvistä riskeistä. Tämä antaa pätevyyden itsenäisesti suunnitella ja työskennellä turvallisesti päivittäisen tuotannon ja automaattisten järjestelmien parissa.

 

2. IT ja automaatio

Tiedot, taidot ja valmiudet tietokoneen ja sen järjestelmien käyttämiseen työssä, käsitys järjestelmien välisestä vuorovaikutuksesta sekä näihin liittyvistä turvallisuusnäkökohdista. Tämä antaa pätevyyden tunnistaa olennainen informaatio ja ottaa vastuu sen turvallisesta dokumentoinnista oikeassa järjestelmässä.

 

3. Laatu

Tiedot, taidot ja valmiudet laatukäsitteen sekä tuottavuuden ja laadunvalvontamenetelmien välisten yhteyksien ja tulosvaikutusten ymmärtämiseen. Tämä antaa pätevyyden työskennellä voimassaolevan ohjeistuksen mukaisesti, arvioida tulosta ja vastata toimenpiteiden tarkoituksenmukaisuudesta. 

 

4. Matematiikka

Tiedot, taidot ja valmiudet matemaattisten laskutoimitusten, kuten prosenttilaskun, alan ja tilavuuden laskemiseen sekä kuvaajien tulkitsemiseen. Tämä antaa pätevyyden arvioida laskutoimituksen tuloksen paikkansapitävyyttä sekä hyödyntää matematiikkaa ongelmanratkaisussa.

 

5. Mittaustekniikka

Tiedot, taidot ja valmiudet tuotteita koskeviin mittauksiin, tarkoituksenmukaisen mittausvälineen ja oikean mittaustavan valintaan. Tämä antaa pätevyyden vastata voimassaolevien määräysten noudattamisesta, oikeiden toimenpiteiden suorittamisesta sekä omien koulutustarpeiden tunnistamisesta. 

 

6. Tuotantotekniikka -talous

Tiedot, taidot ja valmiudet tuotantolinjaan vaikuttavien tekijöiden tunnistamiseksi ja niiden yhteydestä laatuun ja kustannuksiin. Tämä antaa pätevyyden määrittää oma rooli tuotantoprosessissa, tunnistaa häiriöt ja vastata korjaavista toimenpiteistä.

 

7. Piirustusten lukeminen 

Tiedot, taidot ja valmiudet eritasoisten vakiomuotoisten piirustusten lukemiseen. Tämä antaa pätevyyden käyttää piirustusten antamaa tietoa työtehtävän hoitamisessa. 

 

8. Kielet - englanti

Tiedot, taidot ja valmiudet kielen hyvään ymmärtämiseen, lähteiden kriittiseen tarkasteluun ja perustasoiseen kielen käyttöön. Tämä antaa pätevyyden hyödyntää käyttöohjeita ja ohjeistuksia sekä raportoida yrityksen käytäntöjen mukaisesti. 

 

9. Kielet - ruotsi

Tiedot, taidot ja valmiudet kielen hyvään ymmärtämiseen, lähteiden kriittiseen tarkasteluun ja perustasoiseen kielen käyttöön. Tämä antaa pätevyyden hyödyntää käyttöohjeita ja ohjeistuksia sekä raportoida yrityksen käytäntöjen mukaisesti.

 

10. Kunnossapito

Tiedot, taidot ja valmiudet kunnossapidon perusteista, normaalitilan tunnistamisesta ja tarkoituksenmukaisista toimenpiteistä poikkeustilanteessa. Tämä antaa pätevyyden valita tilanteeseen sopivan työvälineen/koneen ja dokumentoida käyttäjän suorittaman kunnossapidon.

bottom of page