top of page
Brown.jpg
Bevis på din kompetens och fler valmöjligheter

 

Validering

Validering av yrkeskompetens handlar att synliggöra de kunskaper och färdigheter du har just nu, för att i ett nästa steg ta vara på den kompetens som finns eller gå vidare med kompetensutveckling som är träffsäker och effektiv. Genom en validering i baskonceptet med godkänt resultat får du ett bevis på att du verkligen kan det som branschen efterfrågar. Din kompetens blir erkänd. 

 

Industrin är en framtidsbransch

Industrin behöver kvalificerade medarbetare. Allt fler arbetsuppgifter och yrkesroller kräver mer kunskap, färdighet och förmåga än tidigare. Utan rätt och tillräcklig kompetens blir det svårt att upprätthålla den produktivitet och kvalitet som krävs för att som företag vara konkurrenskraftig. Det blir svårt att utveckla nya produkter och hänga med i utvecklingen av nya produktionsprocesser.

 

Karriärplanering

Varje validering resulterar i en kartläggning som ger ett underlag för fortsatt utbildning (kompetensutveckling) för att fylla eventuella luckor. Det finns också möjlighet att bygga på med erkänd, kvalitetssäkrad och branschspecifik validering och certifiering.

 

Om du söker jobb visar ett valideringsresultat eller en certifiering att du har de kompetenser som branschen kräver för anställning på en viss nivå och vad som krävs för att du ska ta ytterligare ett steg i branschen. Baskonceptet validerar de kompetenser som är gångbara inom samtliga branscher och är därför ett bra verktyg om du planerar att byta bransch. Är du arbetssökande kan du ta kontakt med ditt närmaste tetstcenter för mer information.

 

Kompetensutveckling från rätt nivå

Med validering med baskonceptet som plattform bygger du kompetens på ett stabilt och säkert sätt. Eftersom valideringen är avgränsad till de områden som branschen har identifierat som väsentligt kvalitets- och konkurrensdrivande så blir också insatserna fokuserade.

 

Nästa steg 

Med grundläggande kompetensbevis har du förutsättningar för fortsatt yrkesspecifik utveckling. Ett naturligt nästa steg kan vara att gå vidare med validering och certifiering av branschspecifik yrkeskompetens. Med validering blir valmöjligheterna i branschen fler.

bottom of page